Lepasan SPM/PT3

Program Lepasan Sekolah SPM/PT3

  • Memberi peluang kedua kepada belia yang keciciran pembelajaran untuk menceburi bidang kemahiran teknikal.
  • Meningkatkan kemahiran teknikal serta peluang pekerjaan golongan belia.
  • Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualiti hidup isi rumah.
Lepasan SPM/PT3 NDT

Program Lepasan Sekolah SPM/PT3 (NDT)

  • Memberi peluang kedua kepada belia yang keciciran pembelajaran untuk menceburi bidang kemahiran teknikal.
  • Meningkatkan kemahiran teknikal serta peluang pekerjaan golongan belia.
  • Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualiti hidup isi rumah.

© Johor Skills 2020