Program Pre-Covid19

Program Pre-Covid19 Lepasan Siswazah

Soga

Objektif

Membantu pelatih memperolehi kemahiran teknikal secara spesifik yang diperlukan oleh pihak industri pada masa kini dengan mempelajari secara mod hibrid (reskilling, upskilling @ multiskilling)

Syarat-syarat Kemasukan

Faedah

Daftar Sekarang

© Johor Skills 2020