Program Pre Covid

Objektif

Membantu pelatih memperolehi kemahiran teknikal secara spesifik yang diperlukan oleh pihak industri pada masa kini dengan mempelajari secara mod hibrid (reskilling, upskilling @ multiskilling)

Syarat-syarat Kemasukan

  • Graduan yang memiliki DKM/Diploma/Ijazah yang diiktiraf oleh Kerajaan yang masih belum berkerja.
  • Warganegara Malaysia berumur 17 tahun dan tidak melebihi 35 tahun.
  • Pendapatan keluarga tidak melebihi RM10,000.00 sebulan.

Faedah

  • Yuran pengajian ditanggung oleh Kerajaan.
  • Asrama disediakan dengan bayaran minima.
INQUIRY
close slider