Misi

Melahirkan tenaga kerja yang mahir, berkualiti dan profesional mengikut keperluan semasa

Visi

Menjadi sebuah pusat latihan kemahiran tinggi bertaraf global

Motto

Right Skills Right Attitude – Towards a Technologically Oriented Workforce

Objektif

Mewujudkan peluang pembelajaran berterusan bagi meningkatkan kemahiran teknikal.

Membantu melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir berkualiti dan profesional.

Meningkatkan peluang kerjaya yang lebih baik dan berpendapatan tinggi.

Membantu dalam masalah ‘mis-match’ gunatenaga.

INQUIRY
close slider