Latar Belakang Johor Skills

2

Johor Skills Development Centre (Johor Skills) telah ditubuhkan pada bulan Julai 1993 oleh Perbadanan Johor dan mula beroperasi pada tahun 1994. Johor Skills telah memainkan peranan penting dalam pembangunan latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran kepada tenaga kerja industri, lepasan sekolah dan lepasan siswazah.

MISI

Melahirkan tenaga kerja yang mahir, berkualiti dan profesional mengikut keperluan semasa

VISI

Menjadi sebuah pusat latihan kemahiran tinggi bertaraf global

Objektif

Motto

Right Skills Right Attitude – Towards a Technologically Oriented Workforce

Carta Organisasi Hubungi Kami Kekosongan Jawatan

© Johor Skills 2020