Latar Belakang Johor Skills

2

Johor Skills Development Centre (Johor Skills) telah ditubuhkan pada bulan Julai 1993 oleh Perbadanan Johor. Johor Skills telah memainkan peranan penting dalam pembangunan latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran kepada tenaga kerja industri, lepasan sekolah dan lepasan siswazah.

MISI

Melahirkan tenaga kerja yang mahir, berkualiti dan profesional mengikut keperluan semasa

VISI

Menjadi sebuah pusat latihan kemahiran tinggi bertaraf global

OBJEKTIFCarta Organisasi Hubungi Kami

© Johor Skills 2020