Softskills

Factory Management-OTH200   Factory Management Just In Time-OTH500   Just In Time Motivasi Dan Peningkatan Kualiti-OTH1600   OBJEKTIF • Menghuraikan dan menerangkan faktor-faktor yang menjadikan kualiti sebagai satu keperluan dalam objektif pengurusan. • Menghuraikan dan menerangkan falsafah pengurusan • Menghuraikan dan menerangkan proses menyedari bahawa pengawalan proses adalah satu-satunya cara untuk mengekalkan pencapaian kualiti • … Continue reading Softskills