Electrical

Building and Maintenance Services-ELC1000   Objektif Program ini merupakan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknikal bagi menampung keperluan tenaga mahir dalam sektor pembinaan, terutamanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Fokus latihan bagi melahirkan tenaga mahir yang berkemampuan untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengurusan dan penyelenggaraan bangunan. Di akhir program peserta akan berupaya dan berkemahiran … Continue reading Electrical