Peningkatan Kemahiran Siswazah

Pendaftaran Telah Ditutup!

Syarat Kemasukan

  • Siswazah yang MEMILIKI DIPLOMA SAHAJA yang diiktiraf olehKerajaan yang masih belum bekerja dan SUDAH BERKONVOKESYEN.
  • Warganegara Malaysia berumur tidak melebihi 35 tahun.
  • Pendapatan keluarga TIDAK MELEBIHI RM 10,000 sebulan.
  • Pelajar yang pernah membuat pinjaman PTPK haruslah menyelesaikan pinjaman terlebih dahulu.