Lepasan Siswazah

Objektif Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikal kepada graduan yang masih menganggur dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh pihak industri dan membuka peluang pekerjaan berasaskan kemahiran yang dipelajari. Syarat Kemasukan Siswazah yang MEMILIKI DIPLOMA yang diiktiraf oleh Kerajaan yang masih belum bekerja dan SUDAH BERKONVOKESYEN. Warganegara Malaysia berumur 21 tahun dan tidak melebihi 35 tahun. Pendapatan keluarga … Continue reading Lepasan Siswazah