Lepasan Siswazah

Objektif

  • Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikal kepada graduan yang masih menganggur dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh pihak industri dan membuka peluang pekerjaan berasaskan kemahiran yang dipelajari.

Syarat Kemasukan

  • Graduan yang memiliki Ijazah / Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan yang masih belum bekerja.
  • Warganegara Malaysia berumur 17 tahun dan tidak melebihi 35 tahun.
  • Pendapatan keluarga TIDAK MELEBIHI RM 10,000 sebulan.

Faedah

  • Yuran pengajian ditanggung oleh kerajaan
  • Asrama dan pengangkutan disediakan dengan bayaran minima