Lepasan Siswazah

Objektif

  • Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikal kepada graduan yang masih menganggur dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh pihak industri dan membuka peluang pekerjaan berasaskan kemahiran yang dipelajari.

Syarat Kemasukan

  • Siswazah yang MEMILIKI DIPLOMA yang diiktiraf oleh Kerajaan yang masih belum bekerja dan SUDAH BERKONVOKESYEN.
  • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun dan tidak melebihi 35 tahun.
  • Pendapatan keluarga TIDAK MELEBIHI RM 10,000 sebulan.
  • Pelajar yang pernah membuat pinjaman PTPK haruslah menyelesaikan pinjaman terlebih dahulu.

Faedah

  • Yuran pengajian ditanggung oleh kerajaan
  • Asrama dan pengangkutan disediakan dengan bayaran minima

* Penawaran Kursus Tertakluk Kepada Perubahan Semasa