Lepasan Sekolah

Objektif

 • Memberi peluang kedua kepada belia yang keciciran pelajaran untuk menceburi bidang kemahiran teknikal.
 • Meningkatkan kemahiran teknikal serta peluang pekerjaan golongan belia.
 • Memiliki Sijil PMR, PT3 atau Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 • Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualiti hidup isi rumah.

Syarat Kemasukan

 • Boleh menulis, membaca dan mengira
 • Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian
 • Berumur 18-45 tahun
 • Pendapatan keluarga tidak melebihi RM5,000 sebulan

Kursus

 • Operasi Pemesinan – (Tahap 2) (MC-050-2:2012) 9 Bulan
 • Operasi Penyelenggaraan Industri – (Tahap 3) (ME-010-3:2012) 18 Bulan
 • Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam (Tahap 3) (MC-024-3-:2012) – 18 Bulan

Faedah

 • Yuran pengajian ditanggung kerajaan.
 • Asrama dan pengangkutan disediakan dengan bayaran minima.