Lepasan Sekolah

Objektif

 • Memberi peluang kedua kepada belia yang keciciran pelajaran untuk menceburi bidang kemahiran teknikal.
 • Meningkatkan kemahiran teknikal serta peluang pekerjaan golongan belia.
 • Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualiti hidup isi rumah.

Syarat Kemasukan

 • Boleh menulis, membaca dan mengira
 • Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian
 • Berumur 15-25 tahun
 • Pendapatan keluarga tidak melebihi RM5,000 sebulan

Kursus

 • Operasi Pemesinan Tahap 2 & 3 (Tahap Tunggal) – (MC-050-2:2012 / MC-050-3:2015) – 21 Bulan
 • Operasi Penyelenggaraan Industri – Tahap 3 – (ME-010-3:2012) – 18 Bulan
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik – Satu Fasa & Tiga Fasa – Tahap 2 & 3 (Tahap Tunggal) – (EE-320-2/3:2012) – 24 Bulan
 • Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam – (Tahap 3) – (MC-024-3:2012) – 18 Bulan
 • Perkhidmatan Kejuruteraan Automasi Industri – Tahap 2 & 3 (Tahap Tunggal) – (MC-091-2:2016 / MC-091-3:2016) – 18 Bulan
 • Pengujian Penembusan-Pembinaan Terkimpal (Minyak & Gas) – (Tahap Tunggal) (MC-112-1:2014 & MC-112-2:2014) – 5 Bulan
 • Pengujian Partikel Magnetik-Pembinaan Terkimpal (Minyak & Gas) – (Tahap Tunggal) (MC-114-1:2014 & MC-114-2:2014) – 5 Bulan

Faedah

 • Yuran pengajian ditanggung kerajaan.
 • Asrama dan pengangkutan disediakan dengan bayaran minima.