Lepasan Sekolah (SKM Tahap 2)

Objektif

 • Memberi peluang kedua kepada belia yang keciciran pelajaran untuk menceburi bidang kemahiran teknikal.
 • Meningkatkan kemahiran teknikal serta peluang pekerjaan golongan belia.
 • Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualiti hidup isi rumah.

Syarat Kemasukan

 • Boleh menulis, membaca dan mengira
 • Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian
 • Berumur 15-35 tahun
 • Pemegang Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2
 • Pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,000 sebulan

Kursus

 • Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik – 3 Fasa – (Tahap 3) (EE-320-3:2012) 12 Bulan

Faedah

 • Yuran pengajian ditanggung kerajaan.
 • Asrama disediakan dengan bayaran minima.